Kované železo

Nie je prehnané vyhlásiť, že približne od posledného desaťročia žijú svoju renesanciu výrobky z kovaného železa. Prečo je toto riešenie také populárne?Ide výlučne o výnimočné riešenie v zjavení alebo znáša v sebe aj iné prednosti? Čo je rozdieľ medzi súčiastkami vyrobenými masovou výrobou a medzi tradičným ručným kovaním?

Kovanie je najstaršou metódou plastického formovania kovov. Podstatou kovania je to, že horúci kov formujú medzi dvoma náradiami nárazmi alebo tlakom. Týmto sa stane pôvodná hrubá konštrukcia materiálu jemnejšou, jeho mechanické vlastnosti sa polepšujú. Kvalita kovaných predmetov je zlepšiteľná tepelným spracovaním.

Národy zeme spoznanie a formovanie kovov osvojili tisícročným rozdielom. Staroveké východné národy pred 5000 rokmi už vyrábali primitívne úžitkové predmety zo železa. Na začiatku povolanie kováča a hutníka sa nelíšili od seba. Kto vyrábal kov zo železnej rudy ten koval z neho zbraň alebo iné úžitkové predmety. Fascinujúcou pamiatkou výroby železa a kovania je pomník z 5. storočia v Delhi. Železný stĺp je 7 m vysoký a váži 6 ton. Jeho trvanlivosť a odolnosť proti korózii pri špeciálnej klíme zakladala vtedajšia hutnícka metóda dôsledkom čoho sa vytvorila v povrchových vrstvách železa obohacovanie fosfórom.

Na počiatku kovali výlučne s ručnými náradiami. Kladivá poháňané vodným kolesom sa začali šíriť len na začiatku stredoveku. V Európe majstrovské diela kováčskeho umenia (brány, mreže, zbrane) vyrábali v dielniach, ciehoch. V druhej polovici XVIII. storočia vynález parného stroja a hydraulickej lise Bramah znamenali rozhodujúcu zmenu v technológii kovania. Dôsledkom prudkého rozvoja strojárskeho priemyslu obrábacie súčiastky vyhotovili stále väčšou tvarovou a rozmerovou presnosťou pri znižujúcich sa obstarávacích nákladoch.

Táto tendencia ostala aj dodnes. Zvyšujúce sa nároky kvality strojárskeho priemyslu uspokoja stále modernejšie materiály, technológie a automatizované linky. Predmety vyrobené klasickým ručným kovaním sú dnes radšej umelecké diela ako jednoduché užívacie predmety.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *