Ochrana stromov proti ohryzu zverou

Chránič stromčekov je plastová samozatváracia sieťka na ochranu kmeňov ovocných drevín.

Ochranné siete proti ohryzu zverou sú dostupné v rozmeroch: 6 x 55 cm, 11 x 55 cm, 15 x 55 cm, 6 x 80 cm, 11 x 80 cm, 15 x 80 cm, 6 x 110 cm, 11 x 110 cm, 15 x 110 cm.

Zimné obdobie je najrizikovejším z hľadiska poškodenia ovocných stromov ohryzom hlodavcami.Výška tohto rizika je priamo závislá od množstva faktorov.

  • premnoženie hlodavcov v danom roku – platí jednoduché pravidlo – čím väčšiemu množstvu hlodavcov dovolíme dožiť sa zimy, tým väčšie je riziko premnoženia v zimnom období, ako aj pravdepodobnosť ohryzu.
  • početnosť dravcov v okolí výsadby – dravci ako prirodzení predátori sú hlavnými likvidátormi hlodavcov.  Ich početnosť súvisí úzko s premnožením hlodavcov, rovnako ako naopak aj so silným poklesom ich populácie.
  • dĺžka zimného obdobia  – Jeho dĺžka je rozhodujúca najmä v období miernejších zím s vyššou snehovou pokrývkou.
  • výška snehovej pokrývky – snehová pokrývka poskytuje hlodavcom dokonalú izoláciu, pod ktorou môžu spokojne prežiť zimu. Pri jej dostatočnej vrstve a vyššej zimnej teplote dochádza dokonca k situácii, že hlodavce vynechajú obvyklý zimný spánok a začnú s ohryzom.
  • teplota – nízke teploty prispievajú k pokojnému priebehu zimného spánku hlodavcov a tým k dlhšiemu obdobiu ich nečinnosti. Vyššie zimné teploty spôsobujú v korelácii s ďalšími faktormi vyššie uvedené javy.
  • vek výsadby – mladé výsadby sú spravidla vďaka mäkšiemu drevu najväčším lákadlom pre hlodavce.
  • podpník – je dokázané, že niektoré typy podpníkov lákajú hlodavce viac ako iné. Súvisí to s ich tvrdosťou a obsahom sacharidov v nich.
  • lokalita – rozlišujeme rizikovejšie a menej rizikovejšie lokality, ako aj lokality s extrémnym výskytom hlodavcov. Nevhodné sú napríklad lokality v blízkosti vodných tokov alebo lesa.

Medzi základných škodcov zo skupiny hlodavcov patria: zajac poľný a králikkrysa vodná /hryzec vodný/, hraboš poľný.

Vo všeobecnosti platí, že výpestok by mal byť chránený proti ohryzu aspoň do výšky 70 cm, v prípade výskytu druhov spôsobujúcich poškodenie koreňov /napr. krysa vodná/ dokonca aj pod zemou a to do hĺbky cca 50 cm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *