Dôvod hrdzavenia plotu

Tá skutočnosť, že väčšina kovov sa nachádza v prírode len vo forme zlúčenín vyjadruje akúsi zákonitosť prírody.

Škodlivé deformovanie povrchu rôznych kovov (v prvom rade hrdzavenie) pomenovali koróziou uprostred XIX. storočia. Deformácia vychádza z povrchu kovov dôsledkom čoho sa zmení aj chemické zloženie povrchu. Koróziou môžeme nazvať také deformovanie materiálu, čo zapríčiní vplyv prostredia (vzduch, vlhkosť, podnebie, klíma, chemické látky, atď.).

V posledných desaťročiach keď hovorili o korózii pod týmto výrazom rozumeli výlučne zničenie kovov. Namiesto zničenia je vhodnejší hovoriť o zmenách, lebo nie je škodlivým procesom každé deformovanie tohto charakteru. Dobrým príkladom na toto v praxi je, že na povrchu hliníka na vplyv vzduchu sa vytvorí oxidová vrstva čo chráni kov pred ďalšou oxidáciou. Korózia sa môže objaviť vo viacerých formách. Nech je druh deformovania hocijaký, príčinou korózie je v každom prípade v podstate to isté. snažíme so znižovaním rýchlosti korózii zabezpečiť čím dlhšiu ale žiaľ veľmi krátkodobú ochranu.

V mnohých prípadoch v priebehu ochrany proti korózii sa snažíme so znižovaním rýchlosti korózii zabezpečiť čím dlhšiu ale žiaľ veľmi krátkodobú ochranu. Najrozšírenejšoch ochrannou metódou pre náš plot proti korózii je natieranie a v dohľadnom čase táto metóda ani nebude mať alternatívu. Je nepočetných príčin na to, že natieraním chránený povrch nebude taký trvanlivý ako by sme chceli. Nedostatočne vykonané čistenie, nedostatočná predúprava povrchu a odmastenie, relatívne vysoká vlhkosť, nízka alebo veľmi vysoká teplota ovzdušia, vietor a špina, ktorá vznikne pri natieraní jednotlivých vrstiev, kondenzácia, všetko pracuje proti ochrane. Pri povrchovej ochrane moderných plotov vďaka drahých metód (pozinkovanie, práškovanie) dostaneme naozaj dlhotrvajúcu ochranu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *